AAU logo

Department of Architecture, Design, and Media Technology

MAD-LAB Copenhagen

Aktiviteter i perioden fra maj 2012 til december 2013

MAD-LAB København (tidligere COPlab) er ved at være i en god gænge, efter visse begyndervanskeligheder. MAD-LAB København startede i maj 2012, og var gennem 2012 præget af ujævn deltagelse og usikkerhed blandt de ph.d.-studerende om, hvad de kunne bruge MAD-LAB til.

SBI havde indtil begyndelsen af 2013 relativt få ph.d.-studerende under ph.d.-programmet 'Planning og Development' - og de ph.d.-studerende, der var, gav udtryk for at de for det meste arbejdede hjemme. De brugte derfor ikke hinanden ret meget.

Mens det i 2012 således var meget forskelligt, hvem af de ph.d.–studerende, som mødte op - eller ikke mødte op til arrangementerne – så er det blevet langt mere stabilt i 2013, hvor en kerne af stadig flere nye ph.d.-studerende fra SBI både arrangerer og deltager i de arrangementer, der afholdes. MAD-LAB København er blevet et forum, som flere og flere værdsætter.

7. Frokost-seminarer:

Der har været afholdt 7 frokost-seminarer af 3 – 3 ½ times varighed i perioden.

Formen er også her ca. ¾ times frokost og snak om stort og småt vedrørende de ph.d.-studerendes vilkår. Det er især nyt fra forskerskolen og nyheder i øvrigt, der efterspørges. De ph.d.-studerende har en del spørgsmål, da de føler sig meget lang væk fra Forskerskolens ledelse i Aalborg.

Herefter 2 - 3 timers seminar med oplæg og diskussion.

Temaer:

Maj 2012: Etablering af et nyt lokalt ph.d. lab. i København (COPlab) – formål og program. Oplæg ved Gitte Marling

September 2012: Publicerings-strategi seminar:
Introduktion til publicerings-strategi - oplæg ved Charlotte Wind og Rikke Bentzen, Aalborg University Library. København.
Biometry, point system – oplæg ved Nicolai Steinø, lektor, AAU.
Individuel publicerings-strategi - oplæg ved Claus Bech-Danielsen, professor, SBI.
Diskussion.

December 2012: Ansøgninger til fonde / ansøgning om rejser / post doc: oplæg ved chef for Aalborg Universitets Fundraising Kontor i København, Lisbeth Munksgaard.

Februar 2013: Den gode artikel oplæg ved seniorforsker Kirsten Gram- Hanssen. Diskussion.

Juni 2013: Kvalitativ metode oplæg ved ph.d.-studerende Rikke Skovgaard. Diskussion.

Oktober 2013: Projekt præsentation. Marie Stenders 1 års præsentation + 3 opponent oplæg. Diskussion.

December 2013: Titel workshop, hvordan finder man frem til en god og dækkende titel, der sprogligt er interessant –oplæg ved lektor Shelley Smith, AAU - oplæg ved de deltagende ph.d.-studerende. Diskussion.

Sociale arrangementer

Der har ikke været afholdt sociale arrangementer.

Evaluering

Ved en kort evaluering på december frokost-seminaret 2013, blev der udtrykt tilfredshed med frokost-seminarerne. Der var dog ønsker om flere møder og arrangementer, for at holde fast i gruppen og for at få det akademiske forum til at udvikle sig. Det må drøftes om der er økonomisk basis for flere frokost-seminarer; men også om de ph.d.-studerende er mange nok til selv at etablere læsekredse m. v.

Indtil videre er der planlagt 2 frokostseminarer for det kommende forår samt et miniseminar:
Første miniseminar finder sted 27. februar på Aalborg Universitet i Aalborg sammen med ADPL. Temaet er 'haptisk' arkitektur. Frokost med og forelæsning af professor Juhani Pallismaa, Finland.

Der vil desuden blive arrangeret et frokostmøde i marts hvor ph.d.-studerende Laura Højring vil præsentere sit igangværende ph.d.–arbejde.

Der ønskes et frokostmøde i maj med temaet: den gode artikel. Professor Claus Bech-Danielsen, der er redaktør af Journal for Nordic Architectural Research vil blive bedt om at holde et oplæg.

Endelig er der ønsker om at temaet vedr. fonde og ansøgningsmuligheder gentages for nye ph.d.-studerende. Det bliver formentlig i sensommeren.