Department of Architecture, Design, and Media Technology

Villum Fonden støtter CREATE-forskningsprojekter i kunstig intelligens

Mads Græsbøll Christensen og Thomas B. Moeslund modtager hver Villum Fondens legat og knap tre millioner kroner til at forske i kunstig intelligens i henholdsvis energiteknik og asylretssystemet.

Last modified: 21.09.2021

Al skal afhjælpe fejl i energinettet

Professor Mads Græsbøll Christensen har i mange år forsket i forbedre lydoplevelser og teknikken i lydkredsløb ved hjælp af kunstig intelligens i forskningsmiljøet Audio Analysis Lab. Nu skal disse metoder i spil i et fælles forskningsprojekt med Professor Xiongfei Wang fra Institut for Energi, der skal udvikle energinettet ved hjælp af AI (kunstig intelligens). Projektet hedder: “Edge AI for High Stability-Robustness of Power Electronics in Modern Power Systems”.

”I store netværk som telefonnettet og energinettet, er der mange ting, der påvirker hinanden, og det kan ofte være kompliceret at lokalisere og løse fejl og nedbrud. Det er et kæmpe problem, der koster rigtig mange penge og generer mange mennesker,” siger Mads Græsbøll Christensen.

For eksempel forårsagede forældede kontrol-mekanismer i energinettet i 2019 afbrydelsen af en vindmøllefarm fra forsyningsnettet. En million mennesker stod uden strøm.

”Dette projekt har som mål at bruge kunstig intelligens og signalbehandling til at forbedre kontrolmekanismerne i energinettet, så vi netop undgår sådanne problemer i fremtiden,” fortæller han.       

AI undersøger asylretssager

Også Professor Thomas B. Moeslund arbejder med AI, og er til daglig leder af det tværgående center AI for the People. Han får sammen med Thomas Gammeltoft-Hansen fra Juridisk Fakultet på Københavns Universitet legatet til at forske i AI og asylret for ikke-europæiske asylansøgere, der beder om asyl i EU.  Forskningsprojektet hedder: ”Explainable Artificial Intelligence and Fairness in Asylum Law”.

I projektet undersøger de, om algoritmer kan forudsige den samme afgørelse, som sagsbehandlerne er kommet frem til, og om et ekstra lag AI kan finde ud af, hvad henholdsvis sagsbehandlerne og algoritmerne har lægt på, og finde eventuelle bias i beslutningerne. Med andre ord: er sagsbehandlingen fair eller tilfældig? Forskningen baserer sig på 50.000 sagsakter fra Danmark, Norge og Sverige.

”Det er virkelig svært at undersøge de parametre, der har indflydelse i sagsbehandlingen på asylretsområdet. Vi vil arbejde med ”explainable AI”. Altså AI, der kan lede efter mønstre, vi kan finde og forklare, når vi sætter kunstig intelligens til at arbejde med data. Forhåbentlig kan vores forskning være med til at forbedre retssikkerheden i asyltretssystemet,” fortæller Thomas B. Moeslund.

Om Villum Fonden

Fonden skriver selv: VILLUM FONDEN er en almennyttig fond, der støtter teknisk og naturvidenskabelig forskning samt miljømæssige, sociale og kulturelle formål i ind- og udland. 

Læs mere om fondens arbejde:

Villum Fonden 

Læs mere om forskningsmiljøerne

Læs mere om Audio Analysis Lab:

Audio Analysis Lab 

Læs mere om AI For The People

AI For The People