Department of Architecture, Design, and Media Technology

Robotter og mennesker bygger sportsvogn sammen for at øve tillid og samarbejde

Kan mennesker samarbejde med robotter om at bygge en rumraket eller sportsvogn? Det er et spørgsmål om tillid, mener forskere på Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet. De forsker i menneske-robot-relationer og har fundet ud af, at både for meget og for lidt tillid giver mindre effektivt arbejde fra robotkollegaen.

Last modified: 18.05.2021


FOTO: DLR

Ny forskning fra Aalborg Universitet (AAU) viser, at vi kan have både for meget og for lidt tillid til robotter. Når vi har for meget tillid, kan der opstå fejl og i værste fald fatale ulykker, som man har set med selvkørende biler, hvor føreren stolede på, at bilen klarer det hele. Hvis der er for lidt tillid, så gør mennesker det hele, og så bliver robotten overflødig. Nu skal forskerne bygge en sportsvogn sammen med robotter i et stort internationalt projekt, mens de undervejs undersøger samarbejdet og tilliden mellem robot og menneske.

”For at få et ideelt samarbejde er det nødvendigt, at mennesket ikke overvurderer robottens evner eller har "overtillid" til robotten. Samtidig skal mennesket ikke mistro robotten. Begge ekstremer fører til ineffektivitet i samarbejdet og i nogle tilfælde ulykker, ” forklarer Matthias Rehm, der forsker i menneske-robot-interaktion på Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi på Aalborg Universitet.

Test af tillid

At skrue på hastigheden er en måde at manipulere med tilliden til robotterne. Derfor har forskerne blandt andet testet, hvad der sker, når man sætter en industrirobot til uventet at ændre hastighed. De satte mennesker og robotter til at samarbejde om en enkel opgave. Her kunne de måle på menneske-kollegaens hud, at der skete en stressreaktion, når robotten pludselig opførte sig uventet. Folk fortalte efter forsøget, at deres tillid til robotten faldt markant pga. den uventede robotadfærd.

Men tillid kan ændre sig over tid, og det er vigtigt at holde øje med hele processen i samarbejdet mellem robot og menneske, så robotten tilpasser sig til den måde, folk arbejder på. Det gælder både i produktioner, som for eksempel på slagterier og indenfor sundhedspleje og handel, og andre sammenhænge hvor robotteknologi vinder frem.

Internationalt samarbejde: Vil bygge en sportsvogn

Den unikke måde at arbejde med robotter på, har man også få øje på internationalt. De danske robotforskere tager erfaringerne med sig i et nyt stort internationalt projekt, Drapebot.

Her skal mennesker samarbejde med robotter om at væve med kulfibre – bl.a. til en racerbil.

Flere industrier benytter kulfibre til at producere fx biler, skibe og vinger til vindmøller. Det er et komplekst arbejde, der tager lang tid at udføre manuelt. Derfor vil det være en stor fordel for industrierne, hvis robotterne kan gøre noget af arbejdet med at opbygge de fiberarmerede produkter lag for lag.

Et vigtigt aspekt af samarbejdet er tillid fra den menneskelige medarbejder til robotterne, og det skal AAU-forskerne undersøge.

”Vi vil gerne have mennesker til at samarbejde tæt med store industrirobotter. Det er aldrig gjort før. Vi har kun arbejdet med mindre robotter, hvor det værste, der kunne ske var, at man fik et blåt mærke, hvis noget gik galt. Men en stor industrirobot kan potentielt slå folk i gulvet. Her bliver tillid det vigtigste kriterium lige efter sikkerhed. Arbejderne på fx en bilfabrik skal kunne stole på, at robotkollegaen gør det, den er sat til. Og vil de det? Det håber vi at finde ud af,” fortæller Matthias Rehm.

Forskernes tillidsmålinger kommer til pege på, om det i det hele taget vil virke at lade arbejdere samarbejde tæt med større robotter som i industrier som i bilindustrien, vindmølleindustrien og i skibsbygning. 

FORSKNING I TILLID OG ROBOTTER PÅ CREATE, AAU

DRAPEBOT er ét blandt flere forskningsprojekter om tillid, robotter og AI, som forskningsgruppen Human Machine Interaction på Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi beskæftiger sig med. 

Forskningsprojektet ‘Regulating Trust in Human Robot Interaction’ har netop fået støtte fra Danmarks Frie Forskningsfond.

Du kan læse mere om projektet i artiklen hos Danmarks Frie Forskningsfond:

Forskere vil måle og optimere tilliden mellem menneske og robot 

Du kan kan også høre Matthias Rehm fortælle om forskning i tillid og robotter i programmet 4-toget på Radio4: 

Den forsvundne fiskeørn, robotteknologi og trafikulykker

mere om DRAPEBOT

Projektets hjemmeside:

Drapebot

Dette projekt har modtaget støtte fra Den Europæiske Unions Horizon 2020-forsknings- og innovationsprogram

For yderligere information kontakt Professor Matthias Rehmmatthias@create.aau.dk, +4540371700