Department of Architecture, Design, and Media Technology

Jeg tror, mange virksomheder vil have glæde af at have medialoger på holdet

Udviklingschef hos Logimatic, Bjarke Christensen, har fået øjnene op for, hvad medialoger kan tilbyde en IT-virksomhed. Han har selv opdaget medialogers evne til at kombinere kodning med design og brugerforståelse. Derfor tilbød han også den nyudklækkede medialog Nicklas Olsen job efter universitetspraktik og kandidatprojekt hos virksomheden.

Last modified: 09.07.2021


Bjarke Christensen havde kun beskedent kendskab til medialogi-uddannelsen, før Nicklas Olsen opsøgte ham på AAU’s karrieremesse for at lande en praktikaftale med en virksomhed under kandidaten i medialogi.  


Jeg havde en forestilling om, at det er primært handlede om medier og film. Men jeg blev glædeligt overrasket, da han fortalte, at han kunne programmere,” fortæller Bjarke Christensen. 

Men det var ikke kun programmerings-evnerne, der gjorde udslaget. På uddannelsen i medialogi lærer man mere end det tekniske.  


”Vi talte om, hvad medialogi er for en uddannelse. Særligt hvordan vi som medialoger har færdigheder inden for alle dele af et teknisk projekt fra idé-generering over brugerforståelse og udvikling til evaluering af projektet,” forklarer Nicklas Olsen.  

Teknik, design og brugerforståelse er et lækkert mix

Hos Logimatic kunne de godt se, at de havde brug for medarbejdere, der i højere grad ud over det tekniske også forstod brugere og design. Så Nicklas kom i praktik i 2020, og under kandidatspecialet samarbejdede han med Logimatic sammen med endnu en medialog, Thomas Gustafsen.   

Bjarke Christensen har godt kunnet mærke, at Nicklas og Thomas kan noget andet end de studerende, virksomheden før har haft. 


”Forskellen er, at Nicklas og Thomas har mere fokus på den del af systemet, som brugerne oplever. De har blandt andet gennemført brugerundersøgelser. Det har vi ikke gjort før i samme grad, men det er en spændende og lærerig vinkel. Medialogi kan være limen mellem programmeringen og brugerforståelsen. Jeg tror, mange virksomheder vil have glæde af at have medialoger på holdet,” siger han.  

Augmented reality-brille til lagerstyring 

Nicklas og Thomas har været en del af arbejdet med Logimatics lagerstyringssystem, Logia. Det er en IT-platform til styring af avanceret lager og logistik. Det er vigtigt, at et sådant system er brugervenligt for alle fra chefniveau til lagermedarbejdere. 
 
Under kandidatspecialet har Nicklas og Thomas udviklet en prototype på en augmented brilleløsning, der kan hjælpe brugerne med at arbejde med begge hænder fri. Teknologien er ved at være brugbar. Men det kræver undersøgelser og prototyper, og det har Nicklas og Thomas bidraget med.  

”Den skal ikke udvikles færdig endnu. Teknologien er stadig for dyr og for tung. Men deres projekt danner grobund for, at vi tager det næste skridt inden for de næste 2-3 år. Så det er et værdifuldt input,” fortæller Bjarke, der også deltog under specialeforsvaret. I øvrigt for første gang.  

Praktik og studenterprojekter er en del af rekruttering 

Bjarke Christensen er, udover at arbejde som udviklingschef hos Logimatic, også daglig mentor, og han er ofte i tæt kontakt med de praktikanter og studerende, som virksomheden har tilknyttet. Han har også været den, som Thomas og Nicklas kunne gå til med spørgsmål under specialeprojektet.  

 
”Vi har flere praktikanter, og det er en rigtig vigtig og stor del af vores rekruttering. Vi får lov til at opleve dem – og de får lov til at opleve os. De bliver behandlet som nyansatte,” fortæller Bjarke Christensen.  

Thomas Gustafsen har også fået job. Han skal arbejde som IT-konsulent hos Netcompany.