AAU logo

Department of Architecture, Design, and Media Technology

FODGÆNGER 2.0 – konference, Aalborg Universitet, 5. marts 2020

Last modified: 09.01.2020

FODGÆNGER 2.0 – konference, Aalborg Universitet, 5. marts 2020

Konferencen sætter fokus på den måske mest almindelige og udbredte måde at være mobil på, nemlig at bevæge sig til fods. Trods sin almindelighed er byplanlægning for fodgængere et emne, som er ved at blive ”genopfundet” – eller i det mindste re-aktuali­seret. Dette er en tendens, vi ser internationalt, med en række byer verden over, der udvikler forgængerstrategier og fodgæn­gerplaner. I dansk kontekst kan man sige, at det både handler om bymidtestrategierne og kommunernes aktuelle forsøg på at ”få bilerne ud af byen”. Men det handler også om retten til byen og kampene om funktionerne i byrummene. Og så handler det ikke mindst om fodgængerpraksis som mere end en transportform – som en måde at være på! På denne praktikerkonference sætter vi der­for både fokus på mobilitet, byrumsdesign, by- og trafikplaner samt design- og arkitektoniske bud på den gode fodgængerby. Konferencen arrangeres i et samarbejde mellem Dansk Byplan­laboratorium og Center for Strategisk Byforskning (CSB) ved Aalborg Universitet, Arkitektskolen i Aarhus og Københavns Universitet. Mere information ved tilmelding her: https://www.byplanlab.dk/sites/default/files/Fodg%C3%A6ngerprogram_w.pdf