Department of Architecture, Design, and Media Technology

Doktorafhandling: Tale- og lydsignaler kan hjælpe med at diagnosticere sygdomme

Den 29. april forsvarede Professor Mads Græsbøll Christensen sin doktorafhandling ”Model-based Analysis and Processing of Speech and Audio Signals” ved CREATE. Her samler han sine mange års forskning i modeller af tale- og lydsignaler. Undervejs har han fundet ud af, at lyd kan hjælpe med at diagnosticere sygdomme som Parkinsons.

Last modified: 02.05.2022

“Min doktorafhandling handler om, hvordan man modellerer tale- og lydsignaler, og hvordan de bliver påvirket af deres omgivelser af fx baggrundsstøj, rumklang og den slags fænomener,” fortæller Mads Græsbøll Christensen.

Modellerne kan bruges til at diagnosticere sygdomme ud fra stemmen, til at forbedre høreapparater og til at fjerne baggrundsstøj og andre forstyrrelser fra lyd.  En konklusion der også overrasker ham selv. Da han starter med at forske i signalerne for over 15 år siden, tror han mest, det er et akademisk, teoretisk emne, som ikke nødvendigvis vil blive praktisk brugbart.

Forskning i Parkinsons og stemmen

Et skridt ad gangen forbedrer han og kollegaerne modellerne teknisk og videnskabeligt, og for nogle år siden finder de ud af af, at modellerne også kan bruges i forhold til høreapparater og mobiltelefoner. Og så finder de ud af, at de også kan spille ind i forskningen af Parkinsons, hvor netop stemmen bliver påvirket. Derfor er stemmeprøver en del af diagnosticeringen.

”Forskningen var jo baseret på optagelser, der var blevet til under gode forhold med meget lidt baggrundsstøj og rumklang. Når man så brugte metoderne på mobiltelefoner med baggrundsstøj, så virkede det ikke længere. Der har vi vist, at det kan man godt kompensere for. Man kan godt få tingene til at virke alligevel,” konkluderer Mads Græsbøll Christensen.

Dyb fascination af lyd og matematik

Lange matematiske modeller slanger sig hen over siderne i hans afhandling og på de slides, han viser til doktorforsvaret. Det er modeller af tale- og lydsignaler. Det er netop fascinationen af forbindelsen mellem fysik, matematik og lyd, der er med til at drive hans forskning. Han er dybt fascineret af de matematiske modeller, specifikt dem der handler om periodiske signaler, og hvordan de opfører sig, og hvad de kan.

”Noget, der måske overrasker i vores forskning, er, hvor langt man egentlig kan komme med modeller af tale- og lydsignaler, selvom de ikke er perfekte. Modellerne er ikke perfekte, for det er der ingen modeller, der er. Men det betyder ikke, at de ikke kan bruges til noget,” forklarer Mads Græsbøll Christensen.

Han håber, de mange års forskning i modeller for tale- og lydsignaler kan bidrage til ny forskning på området, men også at de kan hjælpe mennesker.

Hvad er en doktorafhandling?

En doktorgrad er den højeste akademiske grad, som man kan blive tildelt af universitetet. For at opnå en doktorgrad, skal man indlevere en større videnskabelig afhandling, en doktorafhandling, som man skal forsvare offentligt.