Department of Architecture, Design, and Media Technology

CREATE tilbyder stadig uddannelser i arkitektur, design og medieteknologi

Institut for Arkitektur, Design og Medieteknologi fortsætter med at uddanne bachelorer og kandidater i arkitektur og industrielt design samt en lang række medieteknologiske uddannelser.

Last modified: 13.01.2022

Aalborg Universitet valgt at lukke en række uddannelser. Mange af disse lukkes på grund af regeringens krav om at reducere optaget på landets universiteter i de store byer med 10%. Derudover lukkes en række uddannelser af andre grunde. 

Du kan stadig blive civilingeniør i arkitektur og design

Vil du være ingeniør (cand.polyt.) i arkitektur eller industrielt design – så kan du stadig blive det hos os. Vi tilbyder fortsat uddannelser på bachelor- og kandidatniveau. Du kan blandt andet læse en arkitektur-og designbachelor og bygge videre med kandidatstudier indenfor arkitektur, industrielt design eller urbant design og mobilitet. 

Til gengæld har vi besluttet at lukke for optag på cand.tech.-uddannelserne i både arkitektur og industrielt design. Cand.tech.-uddannelsen har fungeret som et alternativ til at søge ind på vores overbygninger i arkitektur og industrielt design uden en ingeniør-bachelor. Det har særligt internationale studerende benyttet sig af. 

”Vi er kede af forvirringen omkring cand.polyt. og cand.tech. for arkitektur- og designuddannelserne. Nogle tror desværre, vi lukker helt for vores arkitektur- og designuddannelser. Det er overhovedet ikke tilfældet. Vi har bare haft to indgange til den samme uddannelse. Vi har valgt at lukke ned for cand.tech.-indgangen, hvor der gennem flere år har været et meget lille optag. Det besluttede vi før 10% reduktionen,” forklarer institutleder Hans Jørgen Andersen. 

De studerende, der allerede er optaget på cand.tech.-uddannelserne, får naturligvis lov til at færdigøre deres uddannelser som planlagt.

En lang række medieteknologiske uddannelser

Du kan også stadig tage en spændende og samfundsrelevant uddannelse i medieteknologi hos os. Vi tilbyder fortsat bachelor-uddannelser i Medialogi og kandidatuddannelser i Medialogi, Lysdesign og Service Systems Design.

”Vi kommer til at byde ind med uddannelser og forskning indenfor digitalisering og nye teknologier. Samfundet har brug for, at vi som uddannelsesinstitution kommer med seriøse bud på, hvordan fremtidens teknologier skaber større bæredygtighed og løser samfundsmæssige og miljømæssige udfordringer. Her er vi med som en vigtig spiller,” konstaterer Hans Jørgen Andersen. 

Du kan søge ind på Sound and Music Computing i 2022

Regeringens krav om en reduktion i uddannelser betyder, at CREATE desværre er nødt til at lukke kandidatuddannelsen i lyd- og musikteknologi (Sound and Music Computing) i løbet af de kommende år. Du kan dog stadig søge ind på uddannelsen med start i september 2022. 

”Vi forventer, at Creates internationale forskningsmiljø indenfor lyd- og musikteknologi i fremtiden bliver en del af vores Medialogi-kandidatuddannelse, så det stadig er muligt at få en anerkendt og solid uddannelse indenfor dette unikke fagområde,” siger Hans Jørgen Andersen. 

Overblik over uddannelser på CREATE

Vi tilbyder fortsat:

Bacheloruddannelsen i Arkitektur & Design
Bacheloruddannelsen i Medialogi i både Aalborg og København
Kandidatuddannelsen i Arkitektur (cand.polyt.)
Kandidatuddannelsen i Industrielt design (cand.polyt.)
Kandidatuddannelserne i Urban design (cand.polyt. + cand.tech.)
Kandidatuddannelsen i Medialogi i både Aalborg og København
Kandidatuddannelsen i Service System Design
Kandidatuddannelsen i Lysdesign

Uddannelser der lukkes:

Kandidatuddannelsen i Lyd- og Musikteknologi (lukker efter 2023)
Kandidatuddannelsen i Arkitektur (cand.tech.) (lukker i 2022, var allerede besluttet)
Kandidatuddannelsen i Industrielt design (cand.tech.) (lukker i 2022, var allerede besluttet)

Få det fulde overblik over udflytningsplanen for hele AAU i AAU Update: 

Udflytningsplan lukker optag på 18 uddannelser

Foto øverst: Rahbek Media